LIÊN ĐOÀN LEADERS

LD Parents

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG  (INSTITUTIONAL HEAD)

Tr. Thuy Dao

 

LIÊN ĐOÀN PHÓ  (VICE INSTITUTIONAL HEAD)

Tr. Kim Pho

Tr. Dien Nguyen

 

HƯƠNG TRÌNH PHỐI (PROGRAM COORDINATOR)

Tr Andy Tran

Tr. Andy Tran

 

LIÊN ĐOÀN THỦ QUỸ  (TREASURER)

Tr. Chi Pham

 

PACK LEADERS

CUBMASTER

Tr. Linh Le

 

ASSISTANT CUBMASTER 

Tr. Tuan Dang

PACK COMMITTEE CHAIR

Tr. Cuong

BOYS SCOUT LEADERS

 

 

 

SCOUTMASTER

Tr Minh Tran

 

ASSISTANT 

SCOUTMASTER 

Tr Cuong Do

Tr. Linh Nguyen

TROOP COMMITTEE CHAIR

Tr Andy Tran

Tr. Andy Tran

 

 

COMMITTEE MEMBERS

Tr Dong

Tr Dien Nguyen

 

GIRLS SCOUT LEADERS

Tr. Phuong Nguyen

Tr. BanhKanh

Tr. Aida Selmic

CREW LEADERS

 

CREWS ADVISER

Tr. Lam Nguyen