Hướng Đạo Việt Nam

ĐÔI DÒNG VỀ HƯỚNG ĐẠO:

Hướng Đạo là sự GIÁO DỤC cho cuộc sống, phong trào cho giới TRẺ. Hướng Đạo bổ túc cho học đường và gia đình, đáp ứng những nhu cầu mà hai nguồn giáo dục này không mang đến. Hướng Đạo phát triển sự mở rộng kiến thức, nhu cầu tìm tòi khám phá, muốn biết. Hướng Đạo khai mở thế giới bên ngoài lớp học, lãnh hội những kỷ năng mới từ những người này rồi chuyển những học hỏi đó sang cho những người khác. Hướng Đạo áp dụng PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI TỰ TRỊ (PATROL METHOD) là mục đích giúp cho giới trẻ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO…

DO ĐÓ muốn con em được giáo dục tốt để trở nên người công dân có ích cho xã hội,không quên tiếng Việt và những tuyền thống tốt đẹp của Việt Nam, xin quý vị phụ huynh cho con em đến sinh hoạt với các đơn vị Hướng Đao Việt Nam như trình bày trên đây.

Ngoài ra chúng tôi còn có tổ chức gọi là XÓM HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Sacramento, dành cho các Trưởng đã từng sinh hoạt Hướng Đạo nay không còn trực tiếp sinh hoạt với các em Hướng Đạo Sinh, cùng các thân hữu chấp nhận lý tưởng Hướng  Đạo, từ 21 tuổi trở lên.

Mục đích của Hướng Đạo Trưởng Niên là để các Trưởng và các thân hữu kết hợp với nhau để giữ tình thân anh chị em một nhà theo điều luật thứ 4 của Hướng Đạo và để tiếp tục thể hiện tinh thần cùng lý tưởng phục vụ Tổ quốc và Dân tộc của phong trào Hướng Đạo Việt Nam từ thời kỳ trước năm 1975 và mục tiêu cấp thời là yểm trợ các sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam ở Hải ngoại trong phạm vi khả năng.

10 điều luật Hướng Ðạo VN

Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục ủa mỗi nước.

1 - HĐS (Hướng Ðạo sinh) trọng danh dự.  
2 - HÐS trung tín.  
3 - HÐS giúp ích.  
4 - HÐS là bạn của mọi người.  
5 - HÐS lễ độ và hào hiệp.  
6 - HÐS tôn trọng thiên nhiên.  
7 - HÐS trọng kỷ luật.  
8 - HÐS vui tươi.  
9 - HÐS cần kiệm và liêm khiết.
10 - HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo sau khi tuyên hứa. Bằng lời hứa Hướng Ðạo, Hướng Ðạo Sinh tự nguyện cam kết tham dự vào mẩu mực cư xử và hành động do phong trào Hướng Ðạo đề nghị.

3 lời hứa Hướng Đạo VN

Ðứng trước quốc kỳ, dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng cam kết :

- Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức, làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh , tổ quốc và quốc gia tôi.
- Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.
- Tuân theo luật Hướng Ðạo. 

Với Luật và Lời Hứa, phong trào Hướng Ðạo đích thực là một phong trào mà mỗi thành viên là tự nguyện.

Bằng cách tự nguyện tham dự vào dự án phát triển và rèn luyện do phong trào Hướng Ðạo đưa ra, mỗi thành viên không còn là một đối tượng thụ động, nhận một sự giáo dục mà tự mình thực hiện sự phát triển, trau dồi nhân cách của mình.

Châm ngôn : SẮP SẴN

Châm ngôn của Hướng Ðạo Việt Nam là " SẮP SẴN ",
thể hiện tư thế sẵn sàng của người Hướng Ðạo
để giúp ích, đóng góp vào đời sống cộng đồng
và đối phó với những khó khăn, trở ngại gặp phải.

WEEKLY MEETINGS

SUNDAY @ 2:30PM TO 4:30PM @ FURNITURE USA

Liên Đoàn Upcoming Events

Nothing from January 20, 2018 to January 26, 2018.

Âú Đoàn Upcoming Events

January 21, 2018
  • P: Ph Lanh planes project/prep for HC
    Starts: 12:00 am
    Ends: January 21, 2018 - 11:59 pm


DIRECTION TO

Furniture USA

6700 Mack Road,
Sacramento, CA 95823

FURNITURE USA

FROM I -99 SOUTH
TAKE EXIT 291A MACK ROAD EAST
TURN RIGHT AT MACK ROAD
USA FURNITURE ON LEFT SIDE

 

Contact Webmaster

Webmaster@Liendoanlacviet.org

Click Here to Register